Varför relationsterapi?

Lära er att kommunicera på ett sätt som leder till kontakt – oavsett om ni ska fortsätta som par
eller inte.

• Hjälpa er att ”prata om det som inte går att prata om” med ett gott resultat.

• Inspirera er till att se den ”stora bilden” av hur det är att vara mänsklig.

• Undervisa er i neurobiologi så skam, skuld och negativa beteenden lättare upphör.

• Inspirera er till glädje och livslust.

• Locka er att se relationer/ konflikter/ kärlek och kommunikation från ett nytt perspektiv.

• Lära er båda att lugna och reglera era nervsystem.

• Undervisar er i varför vi människor så ofta kan fastnar i kamp, konflikter och svårigheter och hur
vi kan vända den negativa ”dansen” till möjligheter och positiv energi.

• Inspirera er att gå från maktlöshet till kraft.

• Ge er båda tydliga verktyg till att kunna välja att leva livet fullt ut.

• Visa betydelsen av vision, mål och delmål.

• Se konflikter, trots att de ofta gör ont, som intressant och spännande.

• Förstå sambandet mellan dåtid, nutid och framtid.

Vid intresse av relationsterapi är ni varmt välkomna att kontakta mig via kontaktsidan.